Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte!

05 JAN 2015 21:44
Medlem i klubben, du är nu kallad till Skags VSK årsmöte 2014.
  • Skapad: 05 JAN 2015 21:44

Plats:            Belkab´s lokaler. Rondellplan 5B,
89131 Örnsköldsvik (kontorslokal ovanpå Barnens Hus).

Tid.:              Lördagen den 17 januari 2015 kl 15:00,¨Samling 14:45

Kallade:       Samtliga medlemmar i Skags VSK

 

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Bekräfta mötets behöriga utlysande.

3. Fastställa årsmötets dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

5. Justeringsmän och rösträknare utses.
6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltande under det senaste
verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltande under den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av samtliga medlemsavgifter.

10. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret fastslås.

11. Val av:

a) Föreningens ordförande, tillika styrelseordförande på ett (1) år.

b) Halva antalet övriga ledamöter (2 st) i styrelsen för en tid av två (2) år.

c) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år.

d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett (1) år.

e) Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska
betraktas som sammankallande.

f) Beslut om antalet erforderliga ombud till SDF-möte.

12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till
styrelsen av

röstberättigad medlem senast 21 dagar innan mötet.

13. Avslutning.

 

Taco´s och bowling för den som vill!

Direkt efter årsmötet håller den nya styrelsen ett konstituerande möte (ca 30min) och sedan tänkte vi att de som vill äter taco´s tillsammans på Stema bowling och
sedan lirar vi bowling.

Föranmälan
senast måndag den 12 januari till Jonas, 0707408080 eller This is a mailto link.

Skribent: Jonas Nygård

Postadress:
Öviks VSK - Vattenskidor och Wakeboard
Olof Täfvander, Strandgatan 15
89133 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0720505770
E-post: This is a mailto link

Se all info