Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte 2012

12 JAN 2013 09:36
Medlem i Skags vattenskidklubb är nu kallad till årsmötet.
  • Skapad: 12 JAN 2013 09:36

Skags vattenskidklubb årsmöte 2012

 

Plats: Belkab´s lokaler. Rondellplan 5, 89131 Örnsköldsvik (kontorslokal ovanpå Barnens Hus).

Tidpunkt Lördag den 26 januari 2013 kl 18:00, Samling 17:45

Kallade: Samtliga medlemmar i Skags VSK

 

Dagordning

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Bekräfta mötets behöriga utlysande.
3. Fastställa årsmötets dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Justeringsmän och rösträknare utses.
6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för
senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltande under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltande under den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av samtliga medlemsavgifter.
10. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret fastslås.
11. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelseordförande på ett (1) år.
b) Halva antalet övriga ledamöter (2 st) i styrelsen för en tid av två (2) år.
c) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år.
d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett (1) år.
e) Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska betraktas som sammankallande.
f) Beslut om antalet erforderliga ombud till SDF-möte.
12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
röstberättigad medlem senast 21 dagar innan mötet.
13. Avslutning.

 

 

Bowling för den som vill!

Direkt efter årsmötet håller den nya styrelsen ett konstituerande möte och sedan tänkte vi att de som vill spelar bowling tillsammans på Stema bowling.

Föranmälan senast 130121 till Jonas, 0707408080 eller This is a mailto link.

Skribent: Styrelsen

Postadress:
Öviks VSK - Vattenskidor och Wakeboard
Olof Täfvander, Strandgatan 15
89133 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0720505770
E-post: olof.tafvander@sansa...

Se all info