Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

12 FEB 2019 16:55
  • Uppdaterad: 12 FEB 2019 16:55

Medlem i Öviks Vattenskidklubb. Du är nu kallad till årsmötet.

Plats: San Sacs´ lokaler Strandgatan 15 891 33 Örnsköldsvik.

Tid: Söndagen den 24/2 2019 kl 19.00

Kallade: Samtliga medlemmar i Öviks Vattenskidklubb.

 

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Bekräfta mötets behöriga utlysande.
3. Fastställa årsmötets dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Justeringsmän och rösträknare utses.
6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltande under det senaste
verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltande under den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av samtliga medlemsavgifter.
10. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret fastslås.
11. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelseordförande på ett (1) år.
b) Halva antalet övriga ledamöter (2 st) i styrelsen för en tid av två (2) år.
c) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år.
d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett (1) år.
e) Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska betraktas som sammankallande.
f) Beslut om antalet erforderliga ombud till SDF-möte.
12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
röstberättigad medlem senast 21 dagar innan mötet.
13. Avslutning.

Skribent: Olof Täfvander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Öviks VSK - Vattenskidor och Wakeboard
Olof Täfvander, Strandgatan 15
89133 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0720505770
E-post: This is a mailto link

Se all info